Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In het Inclusive Framework (IF) georganiseerd door de OESO is de afgelopen jaren intensief gewerkt aan de herziening van het internationale belastingsysteem. Bij deze herziening zijn 143 landen betrokken, waaronder alle OESO-landen, G20-landen en veel ontwikkelingslanden.

De staatssecretaris heeft toegezegd de Kamer op de hoogte te houden van de vorderingen die worden gemaakt. In deze Kamerbrief maakt de staatssecretaris van de gelegenheid gebruik om de Kamer over de meest recente ontwikkelingen rondom Pijler 1 te informeren.

In paragraaf 1 van deze brief licht hij Pijler 1 kort toe. Voor de implementatie van Pijler 1 is de laatste jaren gewerkt aan een multinationaal verdrag (Multilateral Convention (MLC)). Recent is duidelijk geworden dat een beperkt aantal landen op de laatste onderdelen van de MLC helaas nog geen overeenstemming heeft kunnen bereiken. Het IF heeft op 11 oktober 2023 de meest recente versie van de MLC gepubliceerd met daarin ook de beperkte nog openstaande punten. Omdat nog geen volledige overeenstemming is bereikt, is de MLC nog niet opengesteld voor ondertekening.

In paragraaf 2 licht de staatssecretaris deze ontwikkelingen nader toe. Als de MLC voor het einde van dit jaar niet door voldoende landen is ondertekend, vervalt in beginsel vanaf 1 januari 2024 het verbod voor landen om nieuwe digitaledienstenbelastingen (Digital Service Taxes (DST’s)) in te voeren.

In paragraaf 3 licht de staatssecretaris dit nader toe. Nederland blijft voorstander van een internationaal akkoord op Pijler 1 en zal erop inzetten om de MLC zo spoedig mogelijk alsnog af te ronden en voor ondertekening open te stellen. Indien op een bepaald moment geen duidelijk zicht meer is op een mondiaal akkoord, dient naar alternatieven gekeken te worden.

In paragraaf 4 gaat de staatssecretaris nader in op de Nederlandse positie.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
24 oktober 2023
Rolnummer
2023-0000235292
Auteur(s)
mr. L.J. de Heer
Netflix
NLF-nummer
NLF 2023/2812
Aflevering
14 december 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB6134

Naar de bovenkant van de pagina