Direct naar content gaan

Samenvatting

X (cv; belanghebbende) heeft in december 2010 met een stichting (hierna: B) een zogenoemde afnamegarantie-overeenkomst gesloten met betrekking tot nog te realiseren nieuwbouwwoningen. Op grond van die overeenkomst garandeert B dat zij de nieuw gebouwde woningen die in het project onverkocht blijven van X afneemt tegen een vastgestelde prijs.

X heeft op 30 september 2013 voor een deel van de koopsom een voorschotnota aan B uitgereikt. Hierbij is 19% omzetbelasting in rekening gebracht. De woningen zijn in 2014 geleverd.

Op 1 oktober 2012 is het algemene btw-tarief verhoogd van 19% naar 21%.

In de Wet fiscale maatregelen 2013 is een overgangsregeling getroffen die ziet op woningen die een ondernemer na 30 september 2012 levert ingevolge een vóór 28 april 2012 gesloten overeenkomst en waarbij de koopprijs in termijnen wordt betaald. Op grond van die overgangsmaatregel geldt voor de termijnen die ingevolge zo’n overeenkomst vóór 1 oktober 2013 vervallen, nog het oude omzetbelastingtarief van 19%.

Volgens de Inspecteur is de overgangsregeling niet van toepassing. Hij heeft omzetbelasting nageheven.

Hof Den Bosch heeft geoordeeld dat de afnamegarantie-overeenkomst in de kern een verkoopoptie bevat die niet eerder dan op 30 september 2013 is uitgeoefend. Daarmee is volgens het Hof geen sprake van de levering van woningen na 30 september 2012 ingevolge een vóór 28 april 2012 gesloten overeenkomst. Het Hof acht de overgangsregeling niet van toepassing, zodat de levering van onverkochte woningen door X aan B belast is naar een tarief van 21%.

X heeft met één middel cassatieberoep ingesteld.

De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep ongegrond. De betreffende overgangsmaatregel ziet alleen op overeenkomsten die als zodanig strekken tot levering van een woning en dus niet op overeenkomsten die enkel strekken tot vaststelling van het recht om op een nader te bepalen datum een verkoopoptie ter zake van een of meer woningen uit te oefenen.

Conform Conclusie A-G Ettema (NLF 2023/0112, met noot van Wolf).

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2013-2014
Instantie
HR
Datum instantie
10 november 2023
Rolnummer
21/03949
ECLI
ECLI:NL:HR:2023:1529
NLF-nummer
NLF 2023/2618
Aflevering
23 november 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB6086
bwbr0002629&artikel=9,bwbr0002629&artikel=9,bwbr0002629&artikel=52,bwbr0002629&artikel=52

Naar de bovenkant van de pagina