Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(8)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(16)
  • Jurisprudentie(68)
  • Commentaar NLFiscaal(36)
  • Literatuur(13)
  • Recent(5)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(1)

Dit besluit (Stcrt. 2021, 48029) wijzigt het besluit van 16 mei 2019 (2019-115021, NLF 2019/1502, met noot van Kastelein), laatstelijk gewijzigd bij het wijzigingsbesluit van 8 september 2020 (2020-16039, NLF 2021/0215). De wijziging betreft ten eerste de toevoeging van twee goedkeuringen voor situaties waarin DNB of de AFM maatregelen heeft getroffen waardoor voor lopende lijfrente-uitkeringen niet langer kan worden voldaan aan de voorwaarde ‘vast en gelijkmatig’. Daarnaast is een goedkeuring opgenomen voor de situatie waarin een restsaldo ontstaat bij een lijfrente die wordt uitgekeerd in de vorm van beleggingseenheden. Verder is paragraaf 2.3.2 verduidelijkt voor de lijfrenterekening en het lijfrentebeleggingsrecht en is paragraaf 4.2.4 verduidelijkt en uitgebreid met een onderscheid tussen ingegane en nog niet ingegane uitkeringen uit een nabestaandenlijfrenterekening of -lijfrentebeleggingsrecht. Voorts is een goedkeuring opgenomen die het voor een nabestaande, die op het moment van gerechtigd worden tot het nabestaandenlijfrentekapitaal al de AOW-leeftijd heeft bereikt, mogelijk maakt de lijfrentetermijnen over een kortere periode te laten lopen dan de minimale looptijd van twintig jaar. In het besluit is een goedkeuring opgenomen voor vanuit het UWV verstrekt leefvervoer. Tot slot zijn enkele redactionele wijzigingen aangebracht in paragraaf 2.6 en 4.6.

Dit besluit is met ingang van 23 december 2021 in werking getreden.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
23 december 2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
13 december 2021
Rolnummer
2021-22413
Auteur(s)
Carl Luijken
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2022/0108
Aflevering
13 januari 2022
Judoreg
NFB4751
bwbr0002320&artikel=63,bwbr0011353&artikel=1.7,bwbr0011353&artikel=3.101,bwbr0011353&artikel=3.104,bwbr0011353&artikel=3.125,bwbr0011353&artikel=3.126a,bwbr0011353&artikel=3.133,bwbr0011353&artikel=3.133&lid=8

X