Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Er is grote verscheidenheid in de bedrijven die de NOW aanvragen. Daarom wordt er bij de eindafrekening van de NOW rekening gehouden met deze verschillen. Dat hebben de minister van SZW en de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) samen uitgewerkt en dat heeft de minister vastgelegd in een protocol. Grote bedrijven met veel subsidie krijgen zo een uitgebreide controle terwijl tegelijkertijd voorkomen wordt dat de administratieve lastendruk kleine bedrijven boven het hoofd groeit.

Tussen de 140.000 bedrijven die NOW hebben ontvangen, zitten grote verschillen in omvang en in het aangevraagde subsidiebedrag. Zo heeft 60% van de bedrijven die NOW ontvangen minder dan tien werknemers in dienst. Voor hen is de administratie soms een extra taak in het weekend. Andere grote bedrijven hebben een jaarrekening met een verplichte accountantscontrole en een daarbij behorende administratie.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2020 e.v.
Instantie
Ministerie van Sociale Zaken
Datum instantie
9 september 2020
Rolnummer
2020-0000121995
NLF-nummer
NLF 2020/2022
Aflevering
17 september 2020

Naar de bovenkant van de pagina