Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Op 30 augustus 2021 informeerde het kabinet de Tweede Kamer over het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021. Daarin heeft het kabinet bevestigd dat er per 1 oktober 2021 een einde komt aan het generieke deel van het steunpakket. Dat geldt ook voor het bijzonder uitstel van betaling van belastingen in verband met de coronacrisis.

In deze Kamerbrief beschrijft de staatssecretaris allereerst hoe het kabinet omgaat met bedrijven die belastingschulden hebben opgebouwd vanwege de coronacrisis (paragraaf 2).

Vervolgens staat de staatssecretaris stil bij ondernemers die een problematische schuldpositie hebben opgebouwd (paragraaf 3).

Het kabinet kondigt daarbij een tijdelijke stap aan van de Belastingdienst en Douane om sanerings- en herstructureringstrajecten meer kans van slagen te geven. Ook heeft het kabinet een aanvullende maatregel getroffen om in uitzonderingsgevallen aanvullend uitstel van betaling te verlenen na 1 oktober 2021 (paragraaf 4).

Tot slot beschrijft de staatssecretaris de tegemoetkoming voor bedrijven die geen verlenging van het uitstel van betaling hebben aangevraagd (paragraaf 5).

Met deze brief geeft het kabinet invulling aan een door de Kamer aangenomen motie waarin het kabinet wordt verzocht uiteen te zetten hoe om te gaan met ondernemers met probleemschulden.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Invordering
Belastingtijdvak
1 oktober 2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
11 oktober 2021
Rolnummer
2021-0000204069
NLF-nummer
NLF 2021/2017
Aflevering
21 oktober 2021

Naar de bovenkant van de pagina