Direct naar content gaan

Samenvatting

Over de invulling van het begrip overheid, zoals opgenomen in de definitie van entiteit in artikel 1.2, lid 1, Wet minimumbelasting 2024 (hierna: Wmb 2024) zijn aan de Belastingdienst meerdere vragen gesteld, die in essentie neerkomen op de volgende vraag.

Vraag

Vallen een naar publiekrecht ingestelde rechtspersoon en een naar privaatrecht opgerichte rechtspersoon die geldt als een rechtspersoon met een wettelijke taak als bedoeld in de Comptabiliteitswet 2016, die uiteindelijk gehouden wordt door een publiekrechtelijke rechtspersoon en ook uitsluitend een wettelijke taak uitvoert, onder de reikwijdte van het begrip overheid zoals opgenomen in de definitie van entiteit in artikel 1.2, eerste lid, Wmb 2024?

Antwoord

Ja. Een naar publiekrecht ingestelde rechtspersoon valt onder de reikwijdte van het begrip overheid zoals opgenomen in de definitie van entiteit in artikel 1.2, lid 1, Wmb 2024. Ook een naar privaatrecht opgerichte rechtspersoon die geldt als rechtspersoon met een wettelijke taak in de zin van artikel 1.1 Comptabiliteitswet 2016, die uiteindelijk gehouden wordt door een publiekrechtelijke rechtspersoon en die uitsluitend een wettelijke taak uitvoert, valt onder de reikwijdte van het begrip overheid zoals opgenomen in de definitie van entiteit in artikel 1.2, eerste lid, Wmb 2024.

Metadata

Rubriek(en)
Minimumbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
6 juni 2024
Rolnummer
KG:911:2024:1
NLF-nummer
NLF 2024/1401
Aflevering
11 juni 2024
bwbr0049111&artikel=1.2,bwbr0049111&artikel=1.2

Naar de bovenkant van de pagina