Direct naar content gaan

Samenvatting

De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 13 september 2022 aangenomen. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet IB 2001 en de IW 1990. Het voorstel strekt ertoe excessief lenen bij de eigen vennootschap door dga’s en andere aanmerkelijkbelanghouders te ontmoedigen.

Een onbedoeld effect van het Nederlandse belastingstelsel, dat erop gericht is zo min mogelijk een belemmerende factor te zijn voor Nederlandse bedrijven om te ondernemen, is dat dga’s en andere aanmerkelijkbelanghouders langdurig belastingheffing kunnen uitstellen en soms vindt door het langdurige belastinguitstel zelfs helemaal geen belastingheffing meer plaats. Door liquide middelen als lening aan de eigen vennootschap te onttrekken in plaats van als dividend uit te laten keren of loon te genieten, wordt belastingheffing op dat moment voorkomen. Het kabinet wil met dit wetsvoorstel deze vorm van belastingontwijking als gevolg van het langdurig uitstellen (of definitief afstellen) van belastingheffing in excessieve gevallen tegengaan. Leningen tot een bedrag van € 700.000 blijven buiten schot. De beoogde ingangsdatum van dit wetsvoorstel is 1 januari 2023. De Eerste Kamer zal dit wetsvoorstel vermoedelijk ruim voor deze datum hebben afgehandeld.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
1 januari 2023 e.v.
Instantie
Tweede Kamer
Datum instantie
13 september 2022
Rolnummer
35 496
NLF-nummer
NLF 2022/1832
Aflevering
22 september 2022
bwbr0004770&artikel=25c,bwbr0004770&artikel=25c,bwbr0004770&artikel=70ea,bwbr0004770&artikel=70ea,bwbr0011353&artikel=10a.23,bwbr0011353&artikel=10a.23,bwbr0011353&artikel=4.14a,bwbr0011353&artikel=4.14a,bwbr0011353&artikel=4.14b,bwbr0011353&artikel=4.14b,bwbr0011353&artikel=4.14c,bwbr0011353&artikel=4.14c,bwbr0011353&artikel=4.14d,bwbr0011353&artikel=4.14d,bwbr0011353&artikel=4.13,bwbr0011353&artikel=4.13,bwbr0011353&artikel=4.43,bwbr0011353&artikel=4.43,bwbr0011353&artikel=7.5a,bwbr0011353&artikel=7.5a,bwbr0011353&artikel=7.5,bwbr0011353&artikel=7.5

Naar de bovenkant van de pagina