Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

De bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis zijn voor het kabinet aanleiding voor het treffen van economische en fiscale maatregelen.

In dit beleidsbesluit (Stcrt. 2020, 68993) geeft de staatssecretaris uitvoering aan fiscale maatregelen in de vorm van concrete goedkeuringen die van toepassing zijn voor Caribisch Nederland (dit betreft Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

De goedkeuringen zien op de volgende onderwerpen:

 • Uitstel van betaling van belastingschulden
 • Verlaging invorderingsrente (percentage interest)
 • Verklaring betaalgedrag
 • Melding betalingsonmacht
 • Betalingsregeling voor opgebouwde belastingschuld
 • Betalingsverzuimboetes
 • Gebruikelijk loon
 • Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren & subsidie financiering vaste lasten mkb

De goedkeuringen zijn gebaseerd op een redelijke wetstoepassing gegeven de bijzondere omstandigheden veroorzaakt door de coronacrisis en waar nodig met toepassing van artikelĀ 8.19 Belastingwet BES.

Dit besluit is een actualisatie van het besluit van 29 september 2020, 2020-20588 (Stcrt. 2020, 51354) (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 4 november 2020, 2020-211789 (Stcrt. 2020, 58750)).

Dit besluit treedt in werking met ingang van 31 december 2020 en werkt terug tot en met 12 maart 2020.

Metadata

Rubriek(en)
Heffingen Caribisch Koninkrijk
Belastingtijdvak
12 maart 2020 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
17 december 2020
Rolnummer
2020-238907
NLF-nummer
NLF 2021/0095
Aflevering
7 januari 2021

Naar de bovenkant van de pagina