Direct naar content gaan

Samenvatting

Dit besluit (Stcrt. 2020, 42647) wijzigt het besluit van 16 juni 2020, 2020-12560 (Stcrt. 2020, 33211). De wijziging betreft de toevoeging van de goedkeuring uitstel te verlenen aan termijnen in de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. Dit besluit treedt in werking met ingang van 14 augustus 2020, met dien verstande dat artikel I terugwerkt tot 1 april 2020.

Het besluit van 16 juni 2020 handelt over het volgende. De bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis zijn voor het kabinet aanleiding voor het treffen van economische en fiscale maatregelen. In het beleidsbesluit van 16 juni 2020 wordt uitvoering gegeven aan fiscale maatregelen in de vorm van concrete goedkeuringen. Ook wordt een toelichting gegeven op een bestaande mogelijkheid tot het verlagen van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting en wordt wetgeving aangekondigd die vergoedingen in verband met de TOGS en een tegemoetkoming vaste lasten mkb met terugwerkende kracht vrijstelt van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Tevens wordt verwezen naar een apart besluit waarin wordt geregeld dat bij een betaalpauze een eigenwoningschuld die onder de fiscale aflossingseis valt, blijft behoren tot de eigenwoningschuld. De goedkeuringen zijn gebaseerd op een redelijke wetstoepassing gegeven de bijzondere omstandigheden veroorzaakt door de coronacrisis en waar nodig op artikel 62 tot en met 64 AWR. De beleidsmaatregelen hebben een tijdelijk karakter en zullen daarom worden ingetrokken zodra de omstandigheden dit mogelijk maken.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
14 augustus 2020 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
5 augustus 2020
Rolnummer
2020-16809
NLF-nummer
NLF 2020/1859
Aflevering
20 augustus 2020
bwbr0002320&artikel=64,bwbr0002320&artikel=64,bwbr0002471&artikel=31a&lid=2

Naar de bovenkant van de pagina