Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent
Relevante Kamerstukken

26 november / 3 december

Update noot bij memorie van antwoord en nota naar aanleiding van het verslag Eerste Kamer

De staatssecretaris heeft via de memorie van antwoord1 en de nota naar aanleiding van het verslag2 gereageerd op de vragen die aan de orde zijn gekomen tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer.

Relatie wetsvoorstel en OESO-Pijler 2

Rubriek(en)
Belastingplan 2022
Vennootschapsbelasting
Instantie
MvF
Datum instantie
21 september 2021
Parlementair dossier
NLF-nummer
NLFs 2021/0123
Aflevering
30 september 2021g
Auteur(s)
Anne Jorritsma
JSA Tax Consultancy

X