Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Deze zaak gaat over schoonmakers die via het platform van Helpling (dat op 10 januari 2023 failliet is gegaan) bij particuliere huishoudens schoonmaakwerk verrichtten. De kernvraag is of de schoonmakers een gewone arbeidsovereenkomst dan wel een uitzendovereenkomst hadden met Helpling, of dat zij een arbeidsovereenkomst hadden met de huishoudens.

Hof Amsterdam heeft het (subsidiaire) standpunt van FNV gevolgd dat er een uitzendovereenkomst bestond tussen Helpling en de schoonmakers, waarbij de huishoudens optraden als inlener.

In cassatie hebben zowel Helpling als FNV c.s. klachten gericht tegen het oordeel van het Hof.

Enkele van deze klachten slagen volgens A-G De Bock. Volgens de A-G kan het oordeel dat sprake was van een uitzendovereenkomst niet in stand blijven. Anders dan het Hof heeft aangenomen, kan een particulier huishouden namelijk niet optreden als inlener, omdat geen sprake is van terbeschikkingstelling van de uitzendkracht in het bedrijf van de inlener. Daarmee slaagt één van de klachten in het principaal cassatiemiddel. Verder slagen ook enkele klachten in het incidenteel cassatiemiddel over de oordelen van het Hof met betrekking tot toezicht en leiding. Voor zover het Hof heeft bedoeld te oordelen dat geen sprake kan zijn van een gezagsverhouding met Helpling, doordat de huishoudens feitelijke aanwijzingen konden geven over de te verrichten schoonmaakwerkzaamheden, treffen de daartegen gerichte klachten van FNV c.s. doel.

Volgens de A-G moet in cassatie als vaststaand worden aangenomen dat sprake was van een gewone arbeidsovereenkomst tussen de schoonmakers en Helpling.

Metadata

Rubriek(en)
Civiel recht
Belastingtijdvak
2017
Instantie
A-G
Datum instantie
5 juli 2024
Rolnummer
21/05264
ECLI
ECLI:NL:PHR:2024:730
Auteur(s)
mr. dr. B.M.M. Didden
Belastingdienst / Maastricht University
NLF-nummer
NLF 2024/1709
Aflevering
23 juli 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6504

Naar de bovenkant van de pagina