Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(15)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(1)

Samenvatting

De Heffingsambtenaar heeft X (belanghebbende) voor de jaren 2019 en 2020 een aanslag in de afvalstoffenheffing van de gemeente Rijswijk opgelegd ten bedrage van resp. € 293,88 en € 336,00. In geschil is of de aanslagen terecht aan X zijn opgelegd; meer specifiek is thans nog in geschil of de gemeente voldoet aan haar inzamelplicht ter zake van huishoudelijke afvalstoffen.

Ter zitting van Hof Den Haag heeft de Heffingsambtenaar verklaard (nog steeds) niet op de hoogte te zijn van de locatie van de dichtstbijzijnde ondergrondse afvalcontainer waar X zijn huishoudelijke afvalstoffen kan aanbieden.

Onderzoek van het Hof op de openbare website van het afvalverwerkingsbedrijf heeft uitgewezen dat de dichtstbijzijnde mogelijkheid om huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden een afvalcontainer is die is gelegen op 850 meter van de woning van X. Naar het oordeel van het Hof biedt de gemeente X hiermee niet de gelegenheid om huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden op een plaats binnen een redelijke afstand van zijn perceel (vgl. HR 27 februari 2009, 43.060, ECLI:NL:HR:2009:BH4084). Daarmee voldoet de gemeente niet aan haar inzamelplicht. De aanslagen afvalstoffenheffing worden vernietigd.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2019-2020
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
9 juni 2022
Rolnummer
21/01176; 21/01177
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2022:1036
NLF-nummer
NLF 2022/1424
Aflevering
21 juli 2022
bwbr0003245&artikel=10.21,bwbr0003245&artikel=10.21,bwbr0003245&artikel=10.26,bwbr0003245&artikel=10.26

Naar de bovenkant van de pagina