Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Tijdens de mondelinge behandeling van het Belastingplan 2018 bleek dat Financiƫn Kamerleden heeft bewerkt om hun verzet te staken tegen het in de heffing betrekken van zogenoemde getto-uitkeringen. Lees en huiver.

Opinie

In een eerdere opinie plaatste ik kritische opmerkingen bij het door de toenmalige staatssecretaris Wiebes van FinanciĆ«n gegeven antwoord op vragen van het Kamerlid Van Rooijen over de Duitse zogenoemde getto-uitkeringen. De redactie van Vakstudie Nieuws heeft net zoā€™n ongemakkelijk gevoel bij de antwoorden als ik, omdat als gevolg van artikel 22 Verdrag Nederland-Duitsland onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende categorieĆ«n slachtoffers van het nationaalsocialisme en de Tweede Wereldoorlog. Volgens de redactie van Vakstudie Nieuws was grootmoedigheid hier meer op zijn plaats geweest, mede gelet op het ongetwijfeld geringe financiĆ«le belang voor de Nederlandse staatskas. Uit de op 21 november 2017 gemaakte opmerkingen tijdens de mondelinge behandeling van het Belastingplan 2018 blijkt dat de genieters van de getto-uitkeringen op geen enkele grootmoedigheid hoeven te rekenen. Het Kamerlid Bruins (ChristenUnie) merkte het volgende op:

ā€˜Ik dank de staatssecretaris voor de technische briefing over de getto-uitkeringen voor Joodse slachtoffers van kinderarbeid in het getto Amsterdam. In die technische briefing is voor mij helder geworden dat fiscale vrijstelling niet mogelijk is, omdat wij daarmee in feite de term ā€œbesteedbaar inkomenā€ herdefiniĆ«ren en wel heel erg veel overhoop halen in het belastingstelsel. Ik overweeg een onderzoeksmotie met het verzoek aan het kabinet om te onderzoeken of er een mogelijkheid tot compensatie buiten de fiscale sfeer is.ā€™

Van Rooijen liet het volgende optekenen:

ā€˜Voorzitter, ten slotte een onderwerp dat ik met enige schroom noem en dat is de belastingheffing op getto-uitkeringen. Ik neem even een slokje. Ik en ook collega Bruins hebben daar aandacht voor gevraagd in het eerste en het tweede wetgevingsoverleg. Op ons verzoek hebben wij een intensief overleg gehad, een besloten overleg, met de meest betrokken ambtenaren van het ministerie van FinanciĆ«n. Ik dank de staatssecretaris voor de bereidheid om daar diep in te duiken. Dat is een heftig en lang overleg geweest. Ik had daar eerder Kamervragen over gesteld. Wij hebben een uitvoerige presentatie van ambtelijk FinanciĆ«n gekregen en die heeft ons tot de conclusie geleid dat het helaas niet mogelijk is om voor de getto-uitkering een uitzondering te maken middels een amendement dat we al hadden laten voorbereiden. Wij zijn ervan overtuigd na de presentatie dat het in strijd is met het draagkrachtbeginsel, dat het tot ongelijke behandeling zou leiden en dat het tot precedentwerking zou leiden voor andere uitkeringen voor mensen die ook onder de meest extreme omstandigheden slachtoffer zijn. Ik hoef daar geen voorbeelden bij te noemen. De budgettaire gevolgen zijn aanzienlijk en dat weegt uiteraard ook mee. Mijn fractie heeft zich met pijn in het hart daarbij neergelegd.ā€™

Dit gelezen hebbend, vraag ik me af wat ā€˜ambtelijk FinanciĆ«nā€™ heeft bewogen om met zwaar geschut de Kamerleden terug in het gareel te krijgen. Strijd met het draagkrachtbeginsel? Gold dat niet voor artikel 22 Verdrag Nederland-Duitsland? Ongelijkheid? Met wie? Met de dwangarbeiders die op grond van artikel 22 Verdrag Nederland-Duitsland op verzoek van Duitsland wel geheel buiten de Nederlandse heffing blijven? Aanzienlijke budgettaire gevolgen? Het betrof toch slechts iets meer dan honderd personen? De vrijstelling voor de ā€˜artikel 22-dwangarbeidersā€™ had toch juist nauwelijks budgettaire impact? Precedentwerking? Denkt men bij FinanciĆ«n aan het financieel gaan compenseren van (nabestaanden van) slachtoffers van het Nederlandse beleid uit het verleden en wil men over die uitkeringen niet op voorhand het heffingsrecht weggeven? Te veel overhoop halen in het belastingstelsel? Waarom gold dat argument bijvoorbeeld in 2005 niet bij het via een besluit buiten werking stellen van de antihybridebepaling in artikel 24, lid 4, Verdrag Nederland-VS? Waarom zou het voor de getto-uitkeringen niet mogelijk zijn om via een op artikel 63 AWR gebaseerd besluit de werking van artikel 22 Verdrag Nederland-Duitsland uit te breiden naar die uitkeringen?

In het lied ā€˜In The Ghettoā€™ van Elvis Presley komt de volgende passage voor:

ā€˜Do we simply turn our headsAnd look the other wayā€™

Dankzij het offensief van Financiƫn tegen de Kamerleden Bruins en Van Rooijen dreigt dit nu ook te gebeuren met de fiscale behandeling van de getto-uitkeringen. Het zou de nieuwe staatssecretaris van Financiƫn sieren als hij de informatie die over Bruins en Van Rooijen is uitgestort met iedereen in het openbaar deelt.

Metadata

Rubriek(en)
Pensioen
Auteur(s)
mr. F. van Horzen
Meijburg & Co
NLF-nummer
NLF Opinie 2017/23
Judoreg
NFB1230
Publicatiedatum
29 november 2017

Naar de bovenkant van de pagina