Direct naar content gaan

Samenvatting

In deze strafzaak oordeelt Hof Amsterdam dat verdachte X zich schuldig heeft gemaakt aan een breed scala aan strafbare feiten. X heeft zich in de eerste plaats schuldig gemaakt aan belastingfraude vanuit een bv. Toen die fraude aan het licht dreigde te komen, heeft hij gebruikgemaakt van een door hem vervalst rapport waaruit zou blijken dat de ingediende aangiften niet onjuist zouden zijn. Hij heeft dit vervalste rapport gebruikt om aangifte te doen tegen medewerkers van de Belastingdienst die onderzoek naar hem deden. Daarnaast heeft hij zich schuldig gemaakt aan het onttrekken van goederen waarop beslag is gelegd in verband met openstaande naheffingsaanslagen omzetbelasting. Die naheffingsaanslagen vinden hun oorsprong in een eerdere fraude waarvoor X onherroepelijk is veroordeeld. Tot slot heeft X belastingfraude gepleegd vanuit een andere bv.

Het Hof acht het volgende bewezen verklaard: 1. het feitelijk leiding geven aan opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd en 2. valsheid in geschrift.

Het Hof is, alles afwegende, van oordeel dat in beginsel een gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden waarvan twee maanden voorwaardelijk passend is, en matigt deze, gelet op de geconstateerde overschrijding van de redelijke termijn in hoger beroep, tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk.

Hierbij merkt het Hof het volgende op. Wat er ook zij van de door de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep naar voren gebrachte toezegging van de advocaat-generaal om in deze strafzaak geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf te zullen vorderen, het Hof is hier niet aan gebonden.

Metadata

Rubriek(en)
Strafrecht
Belastingtijdvak
2014 t/m 2016
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
8 april 2024
Rolnummer
23-004498-19
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2024:988
NLF-nummer
NLF 2024/1126
Aflevering
7 mei 2024
bwbr0002320&artikel=69,bwbr0002320&artikel=69

Naar de bovenkant van de pagina