Direct naar content gaan

Samenvatting

Als gevolg van het multilateraal instrument (MLI) kan Nederland mogelijk vaker heffen over vervreemdingswinsten op basis van het technisch aanmerkelijk belang (ab). In dit artikel keert Wouter de Win eerst terug naar de basis, de vaststelling van de verkrijgingsprijs voor de toepassing van het technisch ab. Past de systematiek van de Wet IB 2001 wel op het technisch ab? Aan de hand van een aantal situaties beschrijft hij op welke wijze de verkrijgingsprijs voor het technisch ab moet worden vastgesteld. Tot slot gaat hij in op de invloed van het MLI op de verkrijgingsprijs.

NLF-W artikel

1. Inleiding

Artikel 17, lid 3, onderdeel b, Wet VpB 1969 bevat de zogenoemde technisch aanmerkelijkbelangregeling (‘technisch ab’). In het kort houdt deze regeling in dat een in het buitenland gevestigd lichaam wordt belast voor het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap in gevallen waarin sprake is van het ontgaan van inkomstenbelasting bij een ander én sprake is van een kunstmatige constructie die niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen. Indien Nederland op basis van haar nationale wet zou mogen heffen, blokkeerden tot voor kort in de meeste gevallen belastingverdragen evenwel dat Nederland daadwerkelijk haar heffingsrecht kan effectueren.

Door het multilateraal instrument (hierna: MLI) en dan met name de daarin opgenomen principle purpose test (hierna: PPT) zullen belastingverdragen mogelijk steeds vaker niet meer die verdragsbescherming bieden en kan Nederland vaker haar heffingsrecht te gelde maken. In dat geval wordt het dus ook belangrijk om te bezien waarover Nederland in het geval van een vervreemding kan heffen (het object van heffing). De verkrijgingsprijs van het technisch ab vormt daarbij een cruciaal gegeven.

Log hier in om verder te lezen

bwbr0002672&artikel=2&lid=4,bwbr0002672&artikel=8b,bwbr0002672&artikel=17&lid=3,bwbr0002672&artikel=18&lid=5,bwbr0011353&artikel=4.21,bwbr0011353&artikel=4.22,bwbr0011353&artikel=4.23,bwbr0011353&artikel=4.25,bwbr0011353&artikel=4.35

Naar de bovenkant van de pagina