Direct naar content gaan

Samenvatting

De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord over het artikel ‘Hoe chemiebedrijf OCI zijn aandeelhouders miljarden uitkeert en de fiscus met lege handen achterblijft’ (NRC, 23 april 2024).

Hij geeft aan dat hij vanwege de fiscale geheimhoudingsplicht van artikel 67 AWR niet kan ingaan op individuele fiscale dossiers. Voorts geeft hij aan dat het kabinet belastingontwijking in zijn algemeenheid onwenselijk acht. De aanpak van belastingontwijking is dan ook een belangrijk speerpunt van het kabinet. Belastingontwijking ondermijnt namelijk de belastingmoraal en leidt tot onrechtvaardigheid. Het zich onttrekken aan belastingheffing door de een leidt uiteindelijk tot hogere lasten voor de ander. Het kabinet doet er dan ook alles aan dit streng aan te pakken, zowel nationaal als internationaal. De afgelopen jaren zijn al veel maatregelen genomen tegen belastingontwijking.

Terugbetaling van kapitaal als zodanig kan echter niet worden aangemerkt als belastingontwijking, geeft de staatssecretaris aan. Het gaat hier dan ook niet om constructies die worden bestreden of bijgehouden. Daarom wordt dit niet gemonitord door de Belastingdienst. Verder geeft de staatssecretaris nog aan dat de in het artikel omschreven materie raakt aan de belastingheffing van zogenoemde ‘high net worth individuals’. Op dit moment wordt verkend of er in internationaal en Europees verband afspraken gemaakt kunnen worden over de belastingheffing van dergelijke individuen.

Metadata

Rubriek(en)
Dividendbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
22 mei 2024
Rolnummer
2024Z07493
NLF-nummer
NLF 2024/1286
Aflevering
28 mei 2024
bwbr0002515&artikel=3&lid=1,bwbr0002515&artikel=3&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina