Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft de vragen van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer beantwoord over zijn brief van 13 mei 2020 inzake ‘Btw nultarief op mondkapjes gelet op het OV’ (Kamerstukken 35 302, 77).

In deze brief wordt aangegeven dat het kabinet heeft besloten om met ingang van 25 mei 2020 tot 1 september 2020 het nultarief te zullen toepassen op de binnenlandse verkoop van mondkapjes. Er zal bij de aanschaf van mondkapjes in de komende maanden geen btw meer in rekening worden gebracht. De bedoeling van deze maatregel is om mondkapjes goedkoper te maken voor consumenten die met het OV reizen. Toepassing van het nultarief betekent overigens dat de verkoper zijn recht op aftrek van voorbelasting behoudt. Het nultarief zal toegepast worden op mondkapjes die consumenten in het OV mogen gebruiken, alsook op medische mondkapjes, ongeacht aan wie deze worden verkocht.

Werkgevers mogen zelf bepalen of zij hun werknemers al dan niet gratis mondkapjes verschaffen. Omdat mondkapjes per 1 juni verplicht zijn in het openbaar vervoer, horen de kosten van een mondkapje tot de werkelijke kosten van reizen met het openbaar vervoer. Voor deze werkelijke kosten bestaat in de loonbelasting een gerichte vrijstelling. De mondkapjes kunnen daarom vrij van loonheffingen verstrekt of vergoed worden aan een werknemer als onderdeel van de reiskostenvergoeding.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Loonbelasting
Belastingtijdvak
25 mei t/m 1 september 2020
Instantie
MvF
Datum instantie
22 juni 2020
Rolnummer
2020-0000110528
NLF-nummer
NLF 2020/1507
Aflevering
2 juli 2020

Naar de bovenkant van de pagina