Direct naar content gaan

Samenvatting

Uitgangspunt is dat voor ieder motorrijtuig door de houder motorrijtuigenbelasting wordt betaald. Er is een fiscale faciliteit (handelaarsregeling) voor motorrijtuigen, die in een bedrijfsvoorraad staan (of bij een herstelbedrijf zijn voor het verrichten van werkzaamheden). Als aan de voorwaarden van de handelaarsregeling wordt voldaan, hoeft voor deze motorrijtuigen geen belasting afzonderlijk te worden voldaan. Tijdens weggebruik met deze motorrijtuigen, moeten ze voorzien zijn van een geldig handelaarskenteken. Voor het handelaarskenteken wordt de verschuldigde belasting berekend op basis van het bedrag voor een personenauto met een eigen massa van 1.000 kg, over een tijdvak van drie maanden.

Met de handelaarskentekenplaat kan afwisselend met verschillende motorrijtuigen uit de bedrijfsvoorraad gebruik van de weg worden gemaakt en zijn gewicht, brandstof of type van het onderliggende motorrijtuig niet van belang. Als niet aan de voorwaarden van de handelaarsregeling is voldaan, kan er een naheffingsaanslag/boetebeschikking worden opgelegd (artikel 69 Wet MRB).

Voor een elektrisch motorrijtuig geldt op basis van artikel 23b Wet MRB het nihiltarief. Daarnaast zijn diverse motorrijtuigen, onder voorwaarden, vrijgesteld voor de Wet MRB (artikel 72 en 73 Wet MRB).

Vragen
  1. Kan op basis van artikel 69 Wet MRB een naheffingsaanslag worden opgelegd voor het niet voeren van een handelaarskentekenplaat voor een motorrijtuig dat is opgenomen in de bedrijfsvoorraad en waarop het nihiltarief c.q. een vrijstelling van toepassing is?
  2. Maakt het hierbij uit dat voor dit motorrijtuig geen belasting verschuldigd zou zijn wanneer belanghebbende het motorrijtuig niet in de bedrijfsvoorraad zou hebben opgenomen?
Antwoorden
  1. Ja, op basis van de wettelijke regeling kan er een naheffingsaanslag worden opgelegd nu er niet wordt voldaan aan de voorwaarden van de handelaarsregeling.
  2. Nee, het is niet van belang of voor het motorrijtuig, als het niet in de bedrijfsvoorraad zou zijn opgenomen, een nihiltarief of een vrijstelling van toepassing is. De naheffing wordt opgelegd omdat de voorwaarden van de handelaarsregeling niet zijn nageleefd. De naheffing wordt niet opgelegd om de niet betaalde belasting voor het motorrijtuig, waarvan weggebruik is geconstateerd, na te heffen.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
14 juni 2024
Rolnummer
KG:013:2024:4
NLF-nummer
NLF 2024/1456
Aflevering
18 juni 2024
bwbr0006324&artikel=23b,bwbr0006324&artikel=23b,bwbr0006324&artikel=69,bwbr0006324&artikel=69,bwbr0006324&artikel=72,bwbr0006324&artikel=72,bwbr0006324&artikel=73,bwbr0006324&artikel=73

Naar de bovenkant van de pagina