Direct naar content gaan

Samenvatting

In deze ministeriële regeling (Stcrt. 2024, 12218 van 29 april 2024) wordt het forfaitaire rendementspercentage in box 3 voor de categorie banktegoeden met terugwerkende kracht tot en met het begin van het kalenderjaar vervangen door een vastgesteld percentage. Door middel van deze regeling wordt dit forfaitaire rendementspercentage voor het kalenderjaar 2023 vastgesteld. In de Wet IB 2001 wordt in artikel 5.2, lid 2, tweede zin, ‘0,01%’ vervangen door ‘0,92%’. Deze regeling treedt in werking met ingang van 30 april 2024 en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2023
Instantie
MvF
Datum instantie
16 april 2024
Rolnummer
2024-0000224266
NLF-nummer
NLF 2024/1032
Aflevering
30 april 2024
bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.2

Naar de bovenkant van de pagina