Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft (18) Kamervragen beantwoord over het oprichten van een brievenbusfirma in Nederland door het grootste vleesbedrijf ter wereld (JBS SA).

Hij geeft in zijn antwoorden onder andere aan dat de Commissie doorstroomvennootschappen geconcludeerd heeft dat, hoewel er legitieme redenen kunnen zijn voor het opzetten van een doorstroomvennootschap, een deel van de doorstroom door Nederland fiscaal of door investeringsbescherming wordt gedreven en vanuit internationaal perspectief onwenselijk is. Voor de motivatie van het bedrijf om een Nederlandse nv op te richten, moet hij afgaan op de uitlatingen van het bedrijf zelf. Uit de openbare informatie maakt hij op dat dit bedrijf een Nederlandse nv opricht om een duale beursnotering in Brazilië en de Verenigde Staten mogelijk te maken. Dat lijkt op zichzelf een legitiem economisch doel.

De Commissie doorstroomvennootschappen benoemt ook dat de Nederlandse vennootschap een zekere populariteit geniet bij buitenlandse multinationals bijvoorbeeld ten behoeve van een beursnotering in de Verenigde Staten. Als vennootschappen met weinig reële economische activiteiten echter worden gebruikt om fiscale voordelen te halen, vindt het kabinet dit onwenselijk. Het belang van doorstroomvennootschappen voor de werkgelegenheid en belastingopbrengsten in Nederland is namelijk beperkt, terwijl deze vennootschappen negatieve effecten kunnen hebben op de belastingopbrengsten van andere landen en daarmee op de internationale reputatie van Nederland.

De Commissie doorstroomvennootschappen benoemt dat een internationale aanpak de voorkeur geniet. Het kabinet onderschrijft deze conclusie en wil zich blijven inzetten voor een EU-brede aanpak onder het richtlijnvoorstel ‘Unshell’. Momenteel bestaat er verdeeldheid tussen lidstaten over de Unshellrichtlijn. Het kabinet blijft zich inzetten om progressie te maken in deze onderhandelingen. Mochten de richtlijnonderhandelingen niet tot het gewenste resultaat leiden, of niet binnen een acceptabele termijn, dan kan Nederland heroverwegen of nog unilaterale implementatie van één of meer van de aanbevelingen van de Commissie doorstroomvennootschappen geboden is. Eventuele aanvullende maatregelen zijn aan een nieuw kabinet.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
5 februari 2024
Rolnummer
2023Z19246
NLF-nummer
NLF 2024/0352
Aflevering
6 februari 2024

Naar de bovenkant van de pagina