Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan de Regeling vrachtwagenheffing. Deze regeling is een noodzakelijke nadere uitwerking van de Wet vrachtwagenheffing. Deze wet is in 2023 (gedeeltelijk) in werking getreden.

In 2026 voert Nederland een vrachtwagenheffing in. Net als in landen om ons heen betalen eigenaren van vrachtwagens dan een bedrag per gereden kilometer, op de snelwegen en een aantal provinciale en lokale hoofdwegen. Hierbij geldt: hoe lager de uitstoot van de vrachtwagen, hoe lager het tarief. Als de heffing wordt ingevoerd, gaat de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens fors omlaag en verdwijnt het Eurovignet.

Met de vrachtwagenheffing wordt het gebruik van duurzame vrachtwagens gestimuleerd. Ook buitenlandse vrachtwagens gaan voortaan betalen voor gebruik van de weg. De netto-opbrengst van de heffing wordt ingezet voor subsidies voor de verduurzaming en het efficiƫnter maken van de transportsector.

Om straks vrachtwagenheffing te kunnen betalen moeten houders van vrachtwagens een overeenkomst sluiten met een toldienstdienstaanbieder die actief is in Nederland. Die zorgt voor de registratie van de gereden kilometers over heffingsplichtige wegvakken en de inning van de vrachtwagenheffing. De toldienstdienstaanbieder draagt de ontvangen vrachtwagenheffing af aan de tolheffer.

De sluitingsdatum van de consultatie is 11 december 2023.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
IenW
Datum instantie
17 november 2023
NLF-nummer
NLF 2023/2625
Aflevering
23 november 2023

Naar de bovenkant van de pagina