Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(7)
  • Jurisprudentie(85)
  • Commentaar NLFiscaal(5)
  • Literatuur(6)
  • Recent(7)

In 2016 heeft X (belanghebbende) een aannemingsovereenkomst gesloten met een aannemer voor de bouw van een appartement. Zij heeft een bedrag voor het betalen van de bouwtermijnen op een spaarrekening apart gezet. Enkel X was gerechtigd om geld van de spaarrekening over te boeken. Zij deed dat zodra de bouwtermijnen van de aannemer vervielen.


In geschil is of deze spaarrekening tot de grondslag van het inkomen uit sparen en beleggen 2017 behoort.


Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de spaarrekening wordt aangemerkt als bezitting voor de rendementsgrondslag. Voor zover X stelt dat tegenover deze bezitting de waarde van de bouwtermijnen als schuld moet worden opgenomen merkt de Rechtbank het volgende op. Het sluiten van de aannemingsovereenkomst wordt aangemerkt als een concrete stap voor het in gang zetten van bouwkundige werkzaamheden voor de realisatie van de eigen woning conform artikel 3.111, lid 3, Wet IB 2001. Het appartement in aanbouw wordt daardoor op 1 januari 2017 al aangemerkt als eigen woning voor X.


Voor zover er op 1 januari 2017 sprake is van vervallen bouwtermijnen die nog niet door X zijn betaald, is er sprake van een schuld. Deze schuld behoort echter toe aan de eigen woning in aanbouw en wordt als schuld bij het inkomen uit werk en woning opgenomen (artikel 3.119a, lid 5, Wet IB 2001). Dit betekent dat die schuld niet tot de rendementsgrondslag behoort. Voor de op 1 januari 2017 nog niet vervallen bouwtermijnen geldt dat deze verplichtingen (nog) geen schuld vormen in de zin van de Wet IB 2001.


De Rechtbank concludeert dat de spaarrekening behoort tot de rendementsgrondslag en dat er geen sprake is van een schuld die daarbij in aanmerking dient te worden genomen.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
28 oktober 2021
Rolnummer
20/8473
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2021:5432
NLF-nummer
NLF 2021/2180
Aflevering
18 november 2021
bwbr0011353&artikel=5.3

X