Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft de schriftelijke vragen van de Tweede Kamer beantwoord over het wetsvoorstel tot goedkeuring en uitvoering van het Protocol tot wijziging van het Eurovignetverdrag.

Dit wetsvoorstel dient tot goedkeuring van het Protocol tot wijziging van de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens (Trb. 2023, 52), zoals vastgelegd in het Eurovignetverdrag (Richtlijn 2022/362).

Het Eurovignetverdrag is een internationale overeenkomst tussen Europese landen. Het heeft tot doel een systeem vast te stellen voor het heffen van tol voor zware vrachtwagens die bepaalde wegen gebruiken. Nederland, Luxemburg, Zweden en Denemarken heffen het Eurovignet gezamenlijk. Deze tolheffing is bedoeld om infrastructuurkosten te dekken en milieuschade te verminderen door het bevorderen van efficiƫnter transport. In Nederland wordt via de Wet belasting zware motorrijtuigen (Kamerstukken 24 070) en onderliggende regelgeving invulling gegeven aan dit verdrag. Nederland is voornemens in 2026 over te stappen op de vrachtwagenheffing. Zodra dit het geval is, zal de heffing uit hoofde van het verdrag worden gestopt.

De belangrijkste wijzigingen in het Eurovignetverdrag naar aanleiding van de herziene Eurovignetrichtlijn zien op de aanpassing van de tariefstructuur waarmee voertuigen worden ingedeeld in vijf CO2-emissieklassen, de uitbreiding van de reikwijdte van het Eurovignet met voertuigen tussen 3,5 en 12 ton, de introductie van een aantal specifieke uitzonderingsmogelijkheden, in het bijzonderĀ voor lichtere vrachtwagens, en het op termijn uitfaseren van vignetten voor vrachtvoertuigen.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
15 mei 2024
Rolnummer
36 515
NLF-nummer
NLF 2024/1186
Aflevering
21 mei 2024

Naar de bovenkant van de pagina