Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving(1)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(19)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(1)

Het Bulgaarse bedrijf Balgarska telekomunikatsionna kompania EAD (hierna: BTK) verstrekt telecommunicatiediensten. Daarnaast verkoopt het bedrijf verschillende mobiele communicatietoestellen aan zijn klanten. In het tijdvak van oktober 2014 tot en met december 2017 heeft BTK herzieningen van de aftrek toegepast. De herzieningen hielden verband met het feit dat het bedrijf investeringsgoederen had afgedankt of buiten gebruik had gesteld (herziening van de aftrek). Het verzoek om herziening is echter door de Bulgaarse belastingdienst afgewezen.

De Varhoven administrativen sad (verwijzende rechter) merkt op dat de vraag of het afdanken van goederen voor het bepalen van het bedrag dat in aftrek mag worden genomen, nog niet aan de orde is geweest in de rechtspraak. De verwijzende rechter vraagt zich met betrekking tot artikel 185 Btw-richtlijn af of de aftrek moet worden herzien wanneer goederen worden afgedankt, ook al worden zij later als afval verkocht. Daarom is door de verwijzende rechter aan het HvJ om een prejudiciële beslissing verzocht.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2014 t/m 2017
Instantie
HvJ
Datum instantie
13 april 2022
Rolnummer
C-127/22
NLF-nummer
NLF 2022/0876
Aflevering
5 mei 2022
celex32006l0112&artikel=185,celex32006l0112&artikel=185

X