Direct naar content gaan

Samenvatting

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 22 september 2022 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen met betrekking tot de versoepeling van de betalingsregeling (Kamerstukken II 2022/23, 36 200, 17). Met deze motie wordt de regering onderĀ meer verzocht om een betaalpauze van zes maanden in te voeren voor ondernemers die op 1 oktober 2022 moeten starten met het aflossen van de (corona)belastingschuld en hierbij geen bureaucratische toets in te voeren. Ter uitvoering van deze motie is dit besluit (Stcrt. 2022, 26303) gepubliceerd.

Het kabinet erkent dat voor ondernemers met (tijdelijke) aflossingsproblemen een verruiming van de betaalpauzemogelijkheid, van drie naar maximaal zes maanden, kan helpen in deze uitzonderlijke tijden. De versoepeling van de betalingsregeling wordt zo aangepast, dat ondernemers met belastinguitstel eenmalig een betaalpauze van maximaal zes maanden kunnen krijgen. Om hiervoor in aanmerking te komen wordt de ondernemer gevraagd om een schriftelijk gemotiveerd verzoek in te dienen waaruit aflossingsproblematiek blijkt. Daarnaast geldt als voorwaarde dat de reguliere betalingsverplichtingen (zoals de maandelijkse afdracht omzetbelasting en loonheffingen) vanaf 1 april 2022 zijn nagekomen. Een ondernemer kan slechts eenmaal om een betaalpauze verzoeken. Het gebruikmaken van een betaalpauze zal leiden tot hogere maandtermijnen en meer te betalen invorderingsrente.

Dit besluit wijzigt het besluit van 13 september 2022 (2022-219271, Stcrt. 2022, 24204). Dit besluit is met terugwerkende kracht tot 20 september 2022 in werking getreden.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
20 september 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
29 september 2022
Rolnummer
2022-236928
NLF-nummer
NLF 2022/2011
Aflevering
13 oktober 2022
,bwbr0011353&artikel=3.6&lid=1,bwbr0011353&artikel=3.54&lid=5

Naar de bovenkant van de pagina