Direct naar content gaan

Samenvatting

De Belastingdienst heeft bekendgemaakt dat als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een bv, de bv en de aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon mogen afspreken. Aan het einde van het jaar stelt de bv het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen. Een ab-houder mag het gebruikelijk loon voor 2020 dus achteraf bepalen. Dan is duidelijker wat de impact is van de coronacrisis op de bv.

Loon dat de ab-houder al genoten heeft over verstreken perioden in 2020, kan niet teruggedraaid worden. De bv en ab-houder kunnen alleen over toekomstige maanden in 2020 het loon verlagen.

Voor het verlagen van het gebruikelijk loon is geen verzoek om instemming van of vooroverleg met de Belastingdienst nodig.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2020
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
1 april 2020
NLF-nummer
NLF 2020/0853
Aflevering
9 april 2020
bwbr0002471&artikel=12a&lid=1,bwbr0002471&artikel=12a&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina