Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord die zijn gesteld over het bericht ‘Frauderisico bij brievenbus-bv’s: in Muiden 403 bedrijven op één adres’.

In het artikel en het onderliggende rapport van Moody’s Analytics wordt gebruikgemaakt van een onderzoekmethodiek waarbij het Britse onderzoeksbureau op basis van zeven indicatoren duidt of er een risico bestaat op de aanwezigheid van een shell company. Moody’s hanteert als definitie van een shell company: een vennootschap zonder actieve bedrijfsoperaties of significante bezittingen. Er is echter geen eenduidige internationale definitie van een shell company. In Nederland wordt de term shell company vaak vertaald als een brievenbusmaatschappij. Moody’s constateert dat Nederlandse vennootschappen 377.399 maal aan een van door Moody’s gehanteerde zeven indicatoren voldoen die kunnen wijzen op het risico van de aanwezigheid van een shell company.

Volgens de staatssecretaris kan het feit dat Nederland hoog scoort op bedrijfsregistraties verschillende legitieme oorzaken hebben. De relatief hoge graad van massaregistratie impliceert dat er relatief veel bedrijven in Nederland zijn die naast het postadres weinig tot geen reële economische activiteiten in Nederland verrichten. Het is bekend dat Nederland een relatief groot aantal doorstroomvennootschappen kent. De bevindingen van Moody’s lijken aan te sluiten bij die constatering.

Doorstroomvennootschappen kunnen ook misbruikt worden als manier om belasting te ontwijken. De afgelopen jaren zijn er belangrijke maatregelen genomen tegen het misbruik van doorstroomvennootschappen voor fiscale doeleinden. In de Kamerbrief van 8 februari 2023 heeft de staatssecretaris aangegeven hoe het kabinet opvolging geeft aan het rapport van de Commissie Doorstroomvennootschappen. In lijn met het advies van de Commissie Doorstroomvennootschappen zet Nederland in op een EU-brede aanpak van doorstroomvennootschappen via het EU-richtlijnvoorstel ‘Unshell’ uit december 2021. Het Unshell-richtlijnvoorstel beoogt informatie-uitwisseling en belastinggevolgen te harmoniseren voor vennootschappen die niet voldoen aan een minimum van ‘substancevoorwaarden’. Door een uniforme Europese aanpak kan misbruik van doorstroomvennootschappen effectiever worden aangepakt.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
20 maart 2024
Rolnummer
2024-0000204598
NLF-nummer
NLF 2024/0757
Aflevering
26 maart 2024

Naar de bovenkant van de pagina