Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In het coalitieakkoord is afgesproken dat wordt bezien hoe op termijn een suikerbelasting kan worden ingevoerd. In dit kader hebben de ministeries van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het onderzoeksbureau Ecorys onderzoek laten uitvoeren naar een brede suikerbelasting op voedingsmiddelen. Het onderzoek naar een brede suikerbelasting op voedingsmiddelen is gericht op de vraag of een dergelijke belasting een effectief instrument is voor het verminderen van de consumptie van suiker via voedingsmiddelen. In het onderzoek is ingegaan op de vraag hoe een dergelijke belasting kan worden vormgegeven zodat wordt bijgedragen aan dit gezondheidsdoel. Uit het onderzoek blijkt dat een suikerbelasting kan bijdragen aan het verminderen van consumptie van suiker via voedingsmiddelen en dat het effect van een suikerbelasting op de suikerconsumptie het grootst is onder de top 20% suikerconsumenten (de mensen die de meeste suiker consumeren). Logischerwijs is ook de gezondheidswinst het grootst bij deze groep mensen. Onder voorwaarden kan een dergelijke belasting juridisch houdbaar worden vormgegeven. De varianten van een brede suikerbelasting op voedingsmiddelen die Ecorys heeft doorgerekend hebben een budgettaire opbrengst tussen de € 700 miljoen en € 1,2 miljard. De onderzoeksresultaten zijn op 14 mei 2024 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Het kabinet zal geen vervolg geven aan het onderzoek naar een brede suikerbelasting gelet op zijn demissionaire status. Eventuele verdere opvolging van het onderzoek is daarmee aan de Kamer of aan een nieuw kabinet.

De onderzoeksresultaten zijn op 14 mei 2024 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
14 mei 2024
Rolnummer
2024-0000296998
NLF-nummer
NLF 2024/1193
Aflevering
21 mei 2024

Naar de bovenkant van de pagina