Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(29)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(4)

X (belanghebbende) drijft een praktijk in de osteopathie. De vensters van haar praktijkruimte heeft zij bestickerd met onder andere haar naam, logo en vermelding van haar website. De Heffingsambtenaar heeft X daarvoor aanslagen reclamebelasting 2018 en 2019 opgelegd.

X heeft beroep ingesteld.

Ten aanzien van het jaar 2018 verklaart Rechtbank Zeeland-West-Brabant het beroep niet-ontvankelijk. De Heffingsambtenaar heeft voor deze aanslag nog een uitspraak op bezwaar gedaan.

De vraag die in wezen voorligt, is of sprake is van een ‘openbare aankondiging’. Dat is volgens de Rechtbank het geval. De Rechtbank ziet niet in welke andere reden X had met de bestickering van de vensters dan het trekken van de belangstelling van voorbijgangers (publiek). Dat het op grond van de Beroepscode Osteopathie verboden is reclame te maken voor commerciële doeleinden doet hieraan niet af. De term ‘openbare aankondiging’ en dus de term ‘reclameobject’ is ruimer dan het maken van reclame voor commerciële doeleinden.

De Rechtbank verklaart het beroep ten aanzien van de aanslag reclamebelasting 2019 ongegrond.

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2018-2019
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
14 december 2021
Rolnummer
19/6112
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2021:6500
NLF-nummer
NLF 2022/0076
Aflevering
6 januari 2022
bwbr0005416&artikel=227

X