Direct naar content gaan

Samenvatting

Dit besluit (Stcrt. 2023, 29436) bevat de universele Nederlandse voorschriften voor de uitvoering van het dividendartikel in belastingverdragen voor de heffing van de conditionele bronbelasting op dividenden geheven op grond van de Wet BB 2021.

Dit besluit is met ingang van 16 november 2023 in werking getreden. Dit besluit vindt toepassing met betrekking tot dividenden die zijn betaald op of na 1 januari 2024.

Dit besluit is ook van toepassing op elk door Nederland gesloten verdrag tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (en het vermogen), (met Protocol), dat in werking treedt na de inwerkingtreding van dit besluit, zulks vanaf de datum van toepassing van dat verdrag.

Metadata

Rubriek(en)
Geconditioneerde bronbelasting
Belastingtijdvak
16 november 2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
8 november 2023
Rolnummer
2023-21489
NLF-nummer
NLF 2023/2669
Aflevering
23 november 2023
bwbr0042952&artikel=1.2,bwbr0042952&artikel=5.1,bwbr0042952&artikel=6.1,bwbr0042952&artikel=1.2,bwbr0042952&artikel=6.1

Naar de bovenkant van de pagina