Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Het Hongaarse bedrijf Tüke Busz (hierna: X) verrichtte in 2017 openbaarvervoersdiensten (een busmaatschappij). In het kader van die activiteit heeft X om teruggaaf verzocht van de accijns op commerciële gasolie.

De Hongaarse belastingdienst heeft vastgesteld dat X zijn recht op teruggaaf van accijns niet alleen had uitgeoefend voor de gasolie die het nodig had voor het door X uitgevoerde personenvervoer als zodanig, maar ook voor de gasolie die het had gebruikt tijdens de herstellings- en onderhoudsperioden die nodig waren om de exploitatie van de voertuigen te verzekeren. Volgens de Hongaarse belastingdienst is dit niet toegestaan. Daarom is het bedrag van de accijns op energieproducten voor de maanden januari tot en met december 2017 verhoogd met het bedrag van de accijns dat X had teruggevorderd met betrekking tot de brandstof die was gebruikt tijdens de herstellings- en onderhoudsperioden.

De Pécsi Törvényszék (rechter in eerste aanleg Pécs, Hongarije) heeft aan het HvJ de prejudiciële vraag gesteld of het handelen van de nationale belasting- en douanedienst al dan niet in strijd is met Richtlijn 2003/96 (herstructurering van de gemeenschappelijke regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit).

Het HvJ verklaart het volgende voor recht:

Artikel 7, lid 3, onderdeel b, Richtlijn 2003/96 moet aldus worden uitgelegd dat gasolie die wordt verbruikt bij ritten voor de reparatie, het onderhoud of het bijtanken van voertuigen die worden gebruikt voor personenvervoer, niet onder het begrip ‘commerciële gasolie gebruikt voor voortbeweging’ in de zin van die bepaling valt.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Milieu- en energieheffingen
Belastingtijdvak
2017
Instantie
HvJ
Datum instantie
16 november 2023
Rolnummer
C-391/22
ECLI
ECLI:EU:C:2023:892
Auteur(s)
mr. M. Betjes
Meijburg & Co
NLF-nummer
NLF 2023/2752
Aflevering
7 december 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB6120
bwbv0001506&artikel=267,bwbv0001506&artikel=267

Naar de bovenkant van de pagina