Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (cv; belanghebbende) heeft in december 2010 met stichting B een zogenoemde afnamegarantie-overeenkomst gesloten met betrekking tot nog te realiseren nieuwbouwwoningen. Op grond van die overeenkomst garandeert B dat zij de nieuw gebouwde woningen die in het project onverkocht blijven van X afneemt tegen een vastgestelde prijs. X heeft op 30 september 2013 voor een deel van de koopsom een voorschotnota aan B uitgereikt. De woningen zijn in 2014 geleverd.

In de tussentijd is het algemene btw-tarief verhoogd van 19% naar 21%. Er zijn overgangsregelingen getroffen waaronder één voor woningen die een ondernemer ná 30 september 2012 levert ingevolge een vóór 28 april 2012 gesloten overeenkomst. De termijnen die ingevolge die overeenkomst vóór 1 oktober 2013 vervallen, zijn belast tegen het oude btw-tarief.

In deze zaak staat de vraag centraal of de levering van de woningen heeft plaatsgevonden ingevolge een vóór 28 april 2012 gesloten overeenkomst. In het bijzonder speelt de vraag hoe het begrip ‘overeenkomst’ als bedoeld in de overgangsregeling moet worden uitgelegd.

Hof Den Bosch heeft geoordeeld dat de afnamegarantie-overeenkomst in de kern een verkoopoptie bevat die niet eerder dan op 30 september 2013 is uitgeoefend. Daarmee is volgens het Hof niet sprake van de levering van woningen na 30 september 2012 ingevolge een vóór 28 april 2012 gesloten overeenkomst. Het Hof acht de overgangsregeling niet van toepassing, zodat de levering van onverkochte woningen door X belast is naar een tarief van 21%.

X heeft met één middel cassatieberoep ingesteld. Het middel richt zich tegen het oordeel van het Hof dat de overgangsregeling alleen betrekking heeft op koop- en aannemingsovereenkomsten die zijn gesloten vóór 28 april 2012. Volgens A-G Ettema faalt het middel. Zij concludeert tot ongegrondverklaring van het cassatieberoep.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2013-2014
Instantie
A-G
Datum instantie
30 oktober 2022
Rolnummer
21/03949
ECLI
ECLI:NL:PHR:2022:1005
Auteur(s)
prof. mr. dr. R.A. Wolf
Mazars / Rijksuniversiteit Groningen
NLF-nummer
NLF 2023/0112
Aflevering
12 januari 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB5538

Naar de bovenkant van de pagina