Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) had een accijnsgoederenplaats (AGP) waar drank onder schorsing van accijns kon worden opgeslagen. Aan X zijn twee naheffingsaanslagen accijns opgelegd voor bedragen van in totaal bijna € 1,9 miljoen. Na bezwaar zijn de naheffingsaanslagen vernietigd. De Inspecteur heeft aan X een forfaitaire kostenvergoeding voor de bezwaarfase toegekend van in totaal € 1.060.

X heeft bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant primair verzocht om de Inspecteur te veroordelen tot een integrale vergoeding van in totaal € 111.380,95 aan kosten voor rechtsbijstand in de bezwaarfase dan wel, subsidiair, tot een zodanig bedrag dat de Rechtbank passend acht.

De Rechtbank verwerpt het standpunt van X dat ten tijde van het opleggen van de naheffingsaanslagen reeds duidelijk was dat de naheffingsaanslagen in een daartegen ingestelde procedure geen stand zouden houden. De Inspecteur heeft niet in vergaande mate onzorgvuldig gehandeld. Integendeel, er is sprake geweest van een uitgebreide afweging door de Inspecteur. X heeft geen recht op een hogere kostenvergoeding voor de bezwaarfase.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Accijnzen
Belastingtijdvak
2016 e.v.
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
30 mei 2024
Rolnummer
21/5262; 21/5263
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2024:3491
NLF-nummer
NLF 2024/1390
Aflevering
11 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina