Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Dit conceptwetsvoorstel past de Awb aan. Deze aanpassing heeft tot doel de overheid te stimuleren besluiten voor burgers begrijpelijker te maken, zich bij de uitvoering van taken meer te verplaatsen in de burger en zich minder formeel op te stellen.

Deze consultatie geeft ieder die in de praktijk met de Awb werkt gelegenheid reactie op het wetsvoorstel te geven. Hiervoor geldt een periode van zes maanden. Na de consultatie vindt op basis van de reacties, de toets op uitvoerbaarheid en de budgettaire gevolgen, opnieuw een weging plaats. Alternatieven die worden aangereikt zullen hierbij worden betrokken.

Het voorstel is een vervolg op de kabinetsreactie naar aanleiding van het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag en door de Tweede Kamer aanvaarde moties.

De einddatum van deze consultatie is 31 juli 2024.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
BZK
Datum instantie
1 februari 2024
Rolnummer
Geen
NLF-nummer
NLF NLF

Naar de bovenkant van de pagina