Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft de Inspecteur verzocht de aanslag IB/PVV 2014 ambtshalve te verminderen. De Inspecteur heeft het verzoek afgewezen.

Na een ongegrond bezwaar en beroep heeft X hoger beroep ingesteld.

X is zonder bericht niet verschenen op het onderzoek ter zitting van Hof Arnhem-Leeuwarden. Het Hof heeft geoordeeld dat X op de wettelijk vereiste wijze is uitgenodigd voor de zitting. Het heeft daartoe overwogen dat X bij aangetekende brief van 22 augustus 2022 is uitgenodigd voor de zitting en dat die brief volgens de gegevens van PostNL tevergeefs is aangeboden op het adres a-straat 1 te Z. De brief is vervolgens met bericht inzake afhalen neergelegd op een PostNL-punt. Nadat de brief niet was afgehaald, heeft PostNL de brief retour gezonden aan het Hof. De griffier heeft op 8 september 2022 de uitnodiging nogmaals per gewone post verzonden naar het adres waar X staat ingeschreven (a-straat 1 te Z).

X stelt in cassatie in de eerste plaats dat hij door het Hof niet in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord omdat hij de brieven van 22 augustus 2022 en 8 september 2022 niet heeft ontvangen. Hij heeft zijn klacht onderbouwd met een bij het Hof opgevraagde kopie van de door PostNL retour gezonden envelop van de brief van 22 augustus 2022. Uit hetgeen op de envelop staat vermeld leidt de Hoge Raad af dat de brief van 22 augustus 2022 mogelijk niet op a-straat 1 is bezorgd, maar op a-straat 2.

Gelet hierop behoefde het oordeel van het Hof dat X op de wettelijk voorgeschreven wijze is uitgenodigd nadere motivering.

De zaak is verwezen naar Hof Den Bosch.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2014
Instantie
HR
Datum instantie
26 mei 2023
Rolnummer
23/00006
ECLI
ECLI:NL:HR:2023:789
Auteur(s)
mr. S.L. Verkaik
Fiscaal jurist/belastingkundige
NLF-nummer
NLF 2023/1262
Aflevering
8 juni 2023
Judoreg
NFB5803
bwbr0005537&artikel=8:37,bwbr0005537&artikel=8:37,bwbr0005537&artikel=8:57,bwbr0005537&artikel=8:57

Naar de bovenkant van de pagina