Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft in mei 2014 van een bankenconcern voor € 1 alle aandelen van bedrijf A verkregen en voor € 1 vorderingen op bedrijf A met een nominale waarde van $ 200.000.000 overgenomen. Bedrijf A heeft aan het bankenconcern eenmalig € 5,8 miljoen betaald.

De werkzaamheden van bedrijf A bestonden vanaf haar oprichting in 2007 uit het verstrekken van leningen aan bedrijven in Oekraïne. De focus lag op financiering van onder andere investeringen in gebouwen en bedrijfsmiddelen van grotere (constructie-, transport- en landbouw) bedrijven in Oekraïne.

Bij Rechtbank Gelderland is in geschil of de door X overgenomen vorderingen op bedrijf A (civielrechtelijk) als leningen kunnen worden aangemerkt, dan wel (fiscaalrechtelijk) zijn te kwalificeren als schijnleningen. Wanneer zowel civielrechtelijk als fiscaalrechtelijk sprake is van leningen, is in geschil of de Inspecteur het belastbare bedrag in de (navorderings)aanslagen vennootschapsbelasting 2014, 2015 en 2016 terecht heeft gehandhaafd.

De Rechtbank is van oordeel dat sprake is van echte leningen en niet van schijnleningen. Het karakter van de leningen wordt in beginsel bepaald op het moment van aangaan. Nadien is het karakter niet wezenlijk veranderd. Dit betekent dat de door bedrijf A aan X gedane terugbetalingen niet zijn aan te merken als terugbetalingen van kapitaal die onder de deelnemingsvrijstelling vallen, maar behoren tot de belastbare winst. De door de Inspecteur aan X voor de jaren 2014 tot en met 2016 opgelegde navorderingsaanslagen vennootschapsbelasting zijn daarom terecht en tot de juiste hoogte vastgesteld. De beroepen worden ongegrond verklaard.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2014 t/m 2016
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
5 januari 2024
Rolnummer
21/3167; 21/5485; 22/1437
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2024:32
NLF-nummer
NLF 2024/0338
Aflevering
6 februari 2024
bwbr0002672&artikel=8,bwbr0002672&artikel=8,bwbr0002672&artikel=13,bwbr0002672&artikel=13

Naar de bovenkant van de pagina