Direct naar content gaan

Samenvatting

Vof X (belanghebbende) drijft een groothandel in hout en plaatmaterialen. Vennoten zijn A en B. Ondanks een e-mail van de boekhouder dat veel te weinig omzetbelasting is aangegeven over de jaren 2014, 2015 en 2016, heeft X over deze jaren geen suppletieaangiftes ingediend.

De Inspecteur heeft omzetbelasting nageheven. Rekening houdend met strafverminderende en strafverzwarende omstandigheden, zijn voorts boetes opgelegd van 25% voor de jaren 2014 en 2015 (uitgaande van opzet, gehalveerd) en van 12,5% voor het jaar 2016 (uitgaande van grove schuld, gehalveerd).

Rechtbank Gelderland acht de vergrijpboetes terecht en naar de juiste bedragen opgelegd. Wel ziet zij – gelet op de menselijke maat – aanleiding de boetes met 20% te matigen en nog eens met 10% wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft geen reden aan te nemen dat de Inspecteur niet heeft voldaan aan de verplichtingen van artikel 8:42, lid 1, Awb. Het verwerpt verder onder meer de stelling van X dat de Inspecteur de boetes heeft gebaseerd op onrechtmatig verkregen bewijs.

Aangezien X geen gegevens of inlichtingen heeft verstrekt op grond van de in artikel 10a AWR genoemde mededeling die voor het opleggen van de vergrijpboetes zijn gebruikt, is er van de door X gestelde schending van het nemo-teneturbeginsel geen sprake.

Ook de stelling dat de naheffingsaanslag moet vervallen, waardoor de grondslag aan de vergrijpboetes komt te vervallen, slaagt niet. Het Hof heeft in de uitspraak van 12 juli 2022 (21/00122, ECLI:NL:GHARL:2022:5895) geoordeeld dat de Rechtbank het beroep tegen de naheffingsaanslag terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. Het Hof gaat er daarom van uit dat de naheffingsaanslag onherroepelijk vaststaat.

De door de Inspecteur gehalveerde en door de Rechtbank gematigde boetes zijn passend en geboden, aldus het Hof.

Het hoger beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2014-2016
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
12 juli 2022
Rolnummer
21/00467; 21/00468; 21/00469
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:5898
NLF-nummer
NLF 2022/1520
Aflevering
4 augustus 2022
bwbr0002320&artikel=10a,bwbr0002320&artikel=10a

Naar de bovenkant van de pagina