Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende), woonachtig in België, exploiteerde tot 2016 een hoefsmederij in Nederland. Op 1 september 2010 is werknemer A bij X in dienst getreden als hoefsmid.

X heeft per 15 januari 2011 een ziekteverzuimverzekering (hierna: de verzekering) afgesloten ten behoeve van zijn loondoorbetalingsverplichting in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Op 1 juni 2011 heeft X een beroep gedaan op deze verzekering omdat werknemer A volledig arbeidsongeschikt was geraakt bij een bedrijfsongeval.

In augustus 2012 heeft de verzekeraar de verzekering beëindigd en de uitbetalingen aan X gestaakt, omdat volgens de verzekeraar sprake was van fraude. Dit heeft geleid tot een juridische procedure tussen de verzekeraar en X.

In het kader van een geding tussen X en A is de arbeidsovereenkomst per 30 mei 2013 met wederzijds goedvinden beëindigd.

Bij vonnis van 14 september 2016 is de verzekeraar veroordeeld tot nakoming van de verzekering tot 1 juni 2013. De verzekeraar diende daartoe een bedrag van € 95.365 aan X te betalen, bestaande uit loonkosten en kosten deskundigen. X heeft het bedrag in 2016 van de verzekeraar ontvangen.

Nu is de vraag of de uitkering in 2016 meetelt als belastbare winst van X. Hij stelt dat het een balansfout betreft die met de foutenleer moet worden hersteld: in 2013 had hij een vordering op de verzekeraar moeten opvoeren die pas in 2016 is erkend. Hof Den Bosch oordeelt echter dat de uitkering pas in 2016 als winst mag worden gezien, omdat toen pas vaststond dat X er recht op had.

X stelt ook tevergeefs dat sprake is van dubbele belastingheffing omdat hij destijds de loonkosten die overeenkomen met de verzekeringsuitkering niet aftrok. Zo er al sprake zou zijn van niet afgetrokken loonkosten, biedt de foutenleer daarvoor geen herstelmogelijkheid.

Het hoger beroep is ongegrond. De uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant wordt bevestigd.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2016
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
1 mei 2024
Rolnummer
22/1161; 22/1162
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2024:1527
NLF-nummer
NLF 2024/1252
Aflevering
28 mei 2024
bwbr0011353&artikel=3.8,bwbr0011353&artikel=3.8

Naar de bovenkant van de pagina