Direct naar content gaan

Samenvatting

Y en Z houden ieder 50% van de aandelen in X bv. X bv houdt diverse vermogensbestanddelen.

De gewone aandelen in X bv worden omgezet in tracking stocks. Bij deze omvorming worden twee soorten aandelen gecreëerd, te weten aandelen A en aandelen B.

De aandelen A en B zijn gerechtigd tot een eigen, afzonderlijk portefeuille vermogensbestanddelen met een eigen winst- en agioreserve. De vermogensbestanddelen zijn zodanig over de portefeuilles verdeeld dat sprake is van een gelijke verdeling wat betreft waarde, soort, opbrengsten en financiering zodat ook wat betreft risicoprofiel en invulling twee volwaardige en gelijke portefeuilles resteren.

Vraag

Leidt de omzetting van gewone aandelen in tracking stocks tot een vervreemding als bedoeld in artikel 4.12, onderdeel a, Wet IB 2001 in geval van meerdere aandeelhouders?

Antwoord

Ja, de omzetting van gewone aandelen in tracking stocks in geval van meerdere aandeelhouders is een vervreemding als bedoeld in artikel 4.12, onderdeel a, Wet IB 2001, tenzij de tracking stocks te vereenzelvigen zijn met de aandelen vóór omzetting.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
3 april 2024
Rolnummer
KG:003:2024:4
NLF-nummer
NLF 2024/0862
Aflevering
9 april 2024
bwbr0011353&artikel=4.12,bwbr0011353&artikel=4.12

Naar de bovenkant van de pagina