Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft in 1997 een beleggingsverzekering afgesloten bij verzekeringsmaatschappij A, die op enig moment daarna door verzekeringsmaatschappij B is overgenomen. De beleggingsverzekering is in 2013 tot uitkering gekomen en X heeft voor het uitgekeerde bedrag een lijfrentepolis afgesloten bij een bank.

X is bij het Kifid een klachtprocedure gestart vanwege het verstrekken van verkeerde productinformatie en nalatigheid in de zorgplicht door A. In 2019 heeft X met B een vaststellingsovereenkomst afgesloten. Daarin is overeengekomen dat X de klacht intrekt en, tegen finale kwijting, een brutobedrag van € 14.000 ontvangt. Overeengekomen was voorts dat eventuele fiscale gevolgen van de uitbetaling voor rekening en risico van X komen. B heeft – kennelijk – € 11.550 aan X betaald (de eenmalige uitkering), waarover € 2.166 aan loonheffingen is ingehouden.

In geschil is of de eenmalige uitkering terecht is belast als inkomen uit werk en woning.

X betoogt dat de eenmalige uitkering als schadevergoeding kwalificeert en dat er geen relatie is tussen de eenmalige uitkering en een nabetalingsverplichting. Rechtbank Zeeland-West-Brabant geeft X geen gelijk.

Vast staat dat X een klacht tegen de verzekeraar heeft ingediend vanwege het feit dat de verzekeraar te veel kosten in rekening heeft gebracht voor de beleggingsverzekering; de hoge kosten hebben erin geresulteerd dat de polis minder waard was geworden. Er is derhalve een direct verband tussen de beleggingsverzekering en de eenmalige uitkering. De eenmalige uitkering vervangt de gederfde (hogere) termijnen van lijfrenten en behoort ingevolge artikel 3.102 Wet IB 2001 tot de aangewezen periodieke uitkeringen en verstrekkingen die naast de termijnen van lijfrenten op grond van artikel 3.100 Wet IB 2001 belastbaar zijn.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2019
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
11 juli 2022
Rolnummer
21/1909
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:3788
NLF-nummer
NLF 2022/1455
Aflevering
28 juli 2022
bwbr0011353&artikel=3.100,bwbr0011353&artikel=3.102,bwbr0011353&artikel=3.102&lid=1,bwbr0011353&artikel=3.100,bwbr0011353&artikel=3.102

Naar de bovenkant van de pagina