Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft vragen van de Eerste Kamer beantwoord over de kabinetsreactie op het evaluatierapport van de innovatiebox over de periode 2010-2019.

De vragen zien voornamelijk op de bevindingen in het evaluatierapport van de innovatiebox ten aanzien van het vestigingsklimaat. In de antwoorden verduidelijkt de staatssecretaris hoe hij de uitkomsten van het evaluatierapport interpreteert. Hierbij verwijst hij onder andere naar het Bouwstenenrapport en de passage over de innovatiebox in de brief ‘Alternatieve dekkingsopties n.a.v. Belastingplan 2024’.

De innovatiebox kent een tweeledige doelstelling: het bevorderen van het vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven en het bevorderen van R&D-uitgaven.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2010 - 2019
Instantie
MvF
Datum instantie
28 mei 2024
Rolnummer
2024-0000322259
NLF-nummer
NLF 2024/1318
Aflevering
4 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina