Direct naar content gaan

Samenvatting

In de praktijk is het onbedoeld mogelijk geworden om de splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting ruimer toe te passen dan oorspronkelijk de bedoeling was. Zo kan met een samenstel van transacties heffing van overdrachtsbelasting worden voorkomen bij de overdracht van onroerende zaken terwijl bij een rechtstreekse overdracht wel overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn. Het kabinet vindt dit onwenselijk en komt daarom met conceptregelgeving om dit te bestrijden. De einddatum van deze internetconsultatie is 6 mei 2024.

Metadata

Rubriek(en)
Belastingen van rechtsverkeer
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
8 april 2024
NLF-nummer
NLF 2024/0934
Aflevering
16 april 2024
bwbr0002740&artikel=15,bwbr0002740&artikel=15,bwbr0002770&artikel=5c,bwbr0002770&artikel=5c

Naar de bovenkant van de pagina