Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Deze beleidsregel (Stcrt. 2021, 44384) strekt tot wijziging van de Beleidsregel vaststelling NOW-subsidie. De Beleidsregel vaststelling NOW-subsidie gaf voorheen aan hoe in de Eerste en Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid bij het vaststellen van de subsidie op grond van die noodmaatregel wordt gehandeld wanneer bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie de accountant geen goedkeurende verklaring kan afgeven, maar hij in plaats daarvan een verklaring met beperking(en) of een verklaring met oordeelsonthouding afgeeft.

In dat geval wordt de subsidie 10% lager vastgesteld indien de accountant van oordeel is dat de oordeelsonthouding louter het gevolg is van inherente beperkingen van Standaard 3900N. Is de oordeelsonthouding niet louter het gevolg van die inherente beperkingen, dan wordt de subsidie 100% lager vastgesteld. Dit beleid wordt voortgezet bij het vaststellen van de subsidies op grond van de Derde en Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid. Met deze wijziging is dat vastgelegd.

Deze beleidsregel is met ingang van 26 oktober 2021 in werking getreden.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
26 oktober 2021 e.v.
Instantie
Ministerie van Sociale Zaken
Datum instantie
26 oktober 2021
Rolnummer
2021-0000149740
NLF-nummer
NLF 2021/2111
Aflevering
4 november 2021

Naar de bovenkant van de pagina