Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) produceert, importeert en exporteert zuivelproducten (waaronder boter, boterolie en melkpoeder). Zij heeft op 28 oktober 2014 een aanvraag ingediend voor een vergunning ‘actieve veredeling schorsingssysteem’ (hierna: AV/S). Op 8 december 2014 is de vergunning verleend. De Inspecteur heeft op 31 juli 2017 een verzoek van X tot wijziging van de vergunning ingewilligd en een aangepaste vergunning aan X gestuurd, waarbij – voor zover van belang – de hoeveelheid en de waarde van de goederen, die onder de douaneregeling AV/S mogen worden geplaatst zijn verhoogd.

Na een onderzoek stelt de Inspecteur dat een douaneschuld is ontstaan, omdat X niet aan de geldende voorwaarden van de vergunning AV/S zou hebben voldaan door in de periode van 1 januari 2015 tot en met 19 juli 2017 de vergunde hoeveelheid met 916.546 kg te overschrijden. In geschil is een in verband hiermee uitgereikte utb.

X heeft beroep ingesteld.

Rechtbank Noord-Holland volgt de Inspecteur dat de in de (gewijzigde) vergunning AV/S opgenomen hoeveelheid een maximumhoeveelheid betreft en een vergunningsvoorwaarde is. X heeft in voornoemde periode 916.546 kg meer ingevoerd dan in de vergunning was vermeld. Zij heeft daarom de vergunningsvoorwaarden geschonden. De Rechtbank oordeelt dat de utb terecht is uitgereikt.

In de utb heeft de Inspecteur vanaf 1 mei 2016 rente op achterstallen in de zin van artikel 114, lid 2, DWU berekend, ook over de douaneschulden die vóór 1 mei 2016 zijn ontstaan. Het vóór 1 mei 2016 geldende recht op grond van het CDW kende echter geen rente op achterstallen. De Rechtbank draagt de Inspecteur op de utb te verminderen met de rente op achterstallen over de douaneschuld die is ontstaan vóór 1 mei 2016.

Metadata

Rubriek(en)
Douane
Belastingtijdvak
1 januari 2015 t/m 19 juli 2017
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
25 juli 2022
Rolnummer
19/688
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2022:6529
NLF-nummer
NLF 2022/1708
Aflevering
1 september 2022

Naar de bovenkant van de pagina