Direct naar content gaan

Samenvatting

In deze bijdrage bespreekt Remy Gielen het Besluit earningsstrippingmaatregel en de Syllabus artikel 15b Wet Vpb 1969 (generieke renteaftrekbeperking) in hun onderlinge samenhang. Hij staat stil bij de manier waarop vorm en inhoud zich tot elkaar verhouden. Daarnaast gaat hij in op de rol van coƶrdinatiegroepen ten opzichte van kennisgroepen, en hoe het onderscheid zich vertaalt naar de openbaarmaking van standpunten. Hij concludeert dat het besluit en de syllabus complementair zijn aan elkaar en hoopt dat beide actueel worden gehouden.

De auteur schrijft dit artikel op persoonlijke titel.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Publicatiedatum
4 maart 2024
NLF-nummer
NLF-W 2024/5
Wetsartikelen
Auteur(s)
R. Gielen
Belastingdienst
bwbr0002672~artikel_15b

Naar de bovenkant van de pagina