Direct naar content gaan

Samenvatting

De in Nederland gevestigde stichting X drijft geen onderneming, maar kwalificeert wel als groepsentiteit in de zin van de Wet minimumbelasting 2024 (hierna: Wmb 2024). De vraag komt op of deze stichting aangemerkt kan worden als non-profitorganisatie en daarmee als uitgesloten entiteit zoals bedoeld in artikel 2.2 Wmb 2024. In dit kader is met name voorwaarde b zoals beschreven in de definitie van de term non-profitorganisatie in artikel 1.2 Wmb 2024 van belang. Deze voorwaarde vereist dat nagenoeg al het inkomen uit de in voorwaarde a bedoelde activiteiten van de entiteit is vrijgesteld van een belasting naar het inkomen, in de staat waarin deze entiteit is gevestigd.

Vraag

Voldoet een stichting of vereniging die geen onderneming drijft in de zin van artikel 2, lid 1, onderdeel e, Wet VpB 1969 aan voorwaarde b van de term non-profitorganisatie zoals gedefinieerd in artikel 1.2 Wmb 2024?

Antwoord

Ja, een stichting of vereniging die geen onderneming drijft – als gevolg waarvan zij niet aan de vennootschapsbelasting is onderworpen – voldoet aan voorwaarde b van de definitie van de term non-profitorganisatie zoals opgenomen in artikel 1.2 Wmb 2024. Dit is echter niet het geval indien de stichting als een afgezonderd particulier vermogen in de zin van artikel 2.14a Wet IB 2001 kwalificeert.

Metadata

Rubriek(en)
Minimumbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
6 juni 2024
Rolnummer
KG:911:2024:2
NLF-nummer
NLF 2024/1402
Aflevering
11 juni 2024
bwbr0002672&artikel=2,bwbr0002672&artikel=2,bwbr0011353&artikel=2.14a,bwbr0011353&artikel=2.14a,bwbr0049111&artikel=1.2,bwbr0049111&artikel=1.2,bwbr0049111&artikel=2.2,bwbr0049111&artikel=2.2

Naar de bovenkant van de pagina