Direct naar content gaan

Samenvatting

Voor een belastingplichtige is bij beschikking in het jaar 2014 een restant persoonsgebonden aftrek (hierna: restant) vastgesteld van € 90.000. Over het jaar 2015 doet belastingplichtige aangifte waarin hij zijn inkomen deels verrekent met het restant uit 2014. Naar aanleiding van deze aangifte wordt bij beschikking (in de vorm van een aparte vermelding op de aanslag 2015) een restant van € 70.000 vastgesteld. Over de jaren 2016 tot en met 2021 dient belastingplichtige geen aangiften meer in en wordt hiertoe ook niet uitgenodigd.

Over het jaar 2022 dient belastingplichtige voor het eerst weer een aangifte in en verrekent het in de aanslag 2015 vastgestelde restant van € 70.000.

Vragen
  1. Vervalt het vastgestelde restant van € 70.000 nu belastingplichtige na 2015 geen aangiften meer heeft ingediend?
  2. Kan de Inspecteur het restant verrekenen met de inkomens over de jaren 2016 tot en met 2021 zonder voor die jaren een (navorderings)aanslag inkomstenbelasting vast te stellen?
  3. Welke jaren kunnen worden verrekend met het vastgestelde restant van € 70.000?
Antwoorden
  1. Nee, het restant vervalt slechts bij einde belastingplicht (bij overlijden). Het feit dat een belastingplichtige niet is uitgenodigd voor het doen van aangifte doet niet af aan het feit dat een eventuele materiële belastingschuld bestaat en maakt dus ook niet dat hij niet belastingplichtig is. Het bij beschikking vastgestelde restant vervalt daarom niet.
  2. Nee, voor het verrekenen van het restant is noodzakelijk dat het inkomen waarmee wordt verrekend, is vastgesteld door middel van een (navorderings)aanslag (zie KG:206:2023:9, NLF 2023/1142, met noot van Van den Hoek).
  3. Indien de belastingplichtige in (één van) de jaren 2016 tot en met 2021 inkomen heeft gehad, kan verrekening van het restant plaatsvinden indien het inkomen nog kan worden begrepen in een (navorderings)aanslag. Tegelijk met de (navorderings)aanslag moet een beschikking ex artikel 6.2a Wet IB 2001 worden afgegeven.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
9 november 2023
Rolnummer
KG:202:2023:35
NLF-nummer
NLF 2023/2555
Aflevering
16 november 2023
bwbr0002320&artikel=16,bwbr0002320&artikel=16,bwbr0011353&artikel=2.1,bwbr0011353&artikel=2.1,bwbr0011353&artikel=2.17,bwbr0011353&artikel=2.17,bwbr0011353&artikel=6.1,bwbr0011353&artikel=6.1,bwbr0011353&artikel=6.2,bwbr0011353&artikel=6.2,bwbr0011353&artikel=6.2a,bwbr0011353&artikel=6.2a

Naar de bovenkant van de pagina