Direct naar content gaan

Samenvatting

Bij belastingplichtige is over 2015 (in de vorm van een aparte vermelding op de aanslag inkomstenbelasting 2015) een beschikking restant persoonsgebonden aftrek vastgesteld als bedoeld in artikel 6.2a Wet IB 2001. Over de jaren 2016 tot en met 2021 heeft belastingplichtige geen aangiften inkomstenbelasting ingediend en is daartoe ook niet uitgenodigd. In deze jaren heeft belastingplichtige wel inkomen genoten. Over 2022 dient de belastingplichtige wel een aangifte inkomstenbelasting in en daarbij verrekent hij het bij de aanslag 2015 bij beschikking vastgestelde restant persoonsgebonden aftrek. De Inspecteur wil het over 2015 vastgestelde restant persoonsgebonden aftrek verrekenen met de inkomens over de jaren 2016 tot en met 2021 en vraagt zich af of hij kan verrekenen zonder voor die jaren een (navorderings)aanslag inkomstenbelasting op te leggen.

Vraag

Kan de Inspecteur het restant persoonsgebonden aftrek verrekenen met de inkomens over de jaren 2016 tot en met 2021 zonder voor die jaren een (navorderings)aanslag inkomstenbelasting vast te stellen?

Antwoord

Nee. Voor het verrekenen van het restant persoonsgebonden aftrek is noodzakelijk dat het inkomen waarmee verrekend wordt, is vastgesteld door middel van een (navorderings)aanslag.

Intrekking

Met dit standpunt wordt het eerder onder de Woo gepubliceerde standpunt 21-206-0015 ingetrokken.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
9 november 2023
Rolnummer
KG:206:2023:9
NLF-nummer
NLF 2023/2565
Aflevering
16 november 2023
bwbr0002320&artikel=16,bwbr0002320&artikel=16,bwbr0011353&artikel=6.1,bwbr0011353&artikel=6.1,bwbr0011353&artikel=6.2,bwbr0011353&artikel=6.2,bwbr0011353&artikel=6.2a,bwbr0011353&artikel=6.2a

Naar de bovenkant van de pagina