Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) stelt bij Rechtbank Amsterdam dat de aan hem opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting ten onrechte is opgelegd. Hij voert aan dat hij ziek was met 40 graden koorts, waardoor hij is vergeten de auto van zijn moeder aan te melden op de bezoekersvergunning. Naar zijn mening dient de Heffingsambtenaar rekening te houden met persoonlijke omstandigheden.

De Rechtbank overweegt dat parkeerbelasting een objectieve belasting is, waarbij opzet en schuld geen rol spelen en in beginsel geen rekening wordt gehouden met persoonlijke omstandigheden, zoals het ziek zijn van X. Slechts in bijzondere gevallen kan strikte naleving van de regels met betrekking tot de verschuldigdheid van parkeerbelasting redelijkerwijs niet van de parkeerder worden gevergd (zogenoemde overmacht). Daarvan is in casu geen sprake. De Rechtbank kan zich voorstellen dat X vanwege het ziek zijn er niet aan heeft gedacht om parkeergeld te betalen voor zijn moeder, maar dat komt voor zijn rekening en risico.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2023
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum instantie
17 oktober 2023
Rolnummer
23/1834
ECLI
ECLI:NL:RBAMS:2023:6664
NLF-nummer
NLF 2024/0359
Aflevering
6 februari 2024
bwbr0005416&artikel=225,bwbr0005416&artikel=225

Naar de bovenkant van de pagina