Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord over importheffingen en btw op mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmaterialen, die gebruikt worden in de strijd tegen het coronavirus.

Normaal zitten op Filtering Facepiece Particles (FFP)2- en FFP3- mondmaskers 6,3% importheffingen, op bepaalde schorten 12% en daar bovenop geldt het standaardtarief van 21% btw. Een zorginstelling (die een btw-vrijstelling heeft en dus betaalde btw niet kan verrekenen) betaalt deze btw en de importheffingen volledig zelf.

Onder voorwaarden kan door bepaalde organisaties echter gebruik worden gemaakt van een vrijstelling van importheffingen en btw. De Europese Commissie heeft daarvoor inmiddels toestemming gegeven. Daarmee is de door de Nederlandse douane gehanteerde proactieve werkwijze nu ook Unierechtelijk gedekt. Het toestemmingsbesluit van de Europese Commissie wordt op dit moment door de Nederlandse douane ook toegepast indien (zorg)instellingen of BIG-geregistreerden gebruik willen maken van de vrijstelling. Op dit moment zijn er volgens de staatssecretaris geen aanwijzingen dat zorginstellingen die onder de Wet toelating zorginstellingen zijn toegelaten, geen gebruik kunnen maken van de vrijstellingen.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Douane
Belastingtijdvak
2020
Instantie
MvF
Datum instantie
18 mei 2020
Rolnummer
2020-0000087659
NLF-nummer
NLF 2020/1252
Aflevering
28 mei 2020

Naar de bovenkant van de pagina